Máš otázku? +421 37 6408 860 vsandorova@ukf.sk

NITRA

Druhé najväčšie univerzitné mesto Slovenska

ARRA

V hodnotení ARRA sme dosiahli tretie miesto.

INFRAŠTRUKTÚRA

Vynikajúca infraštruktúra, dobré materiálno-technické vybavenie učebných priestorov

VZŤAH

Bezprostredný vzťah študent - pedagóg, rodinná atmosféra

PRAX

Profesijne orientované študijné programy, dôraz na prepojenie teórie a praxe

PODPORA

Podpora talentovaných a ambicióznych študentov

VITAJ!

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia. Základným poslaním fakulty je poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj praktické skúseností a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. V súlade s uvedeným cieľom fakulta pripravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Čísla

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH ČÍSEL

0

Študijných programov

0

Počítačov pre študentov

 some facts
0

Knižných dielov knižnici

0

Študentov


Skúsenosti zahraničných študentov so štúdiom na FSŠ UKF v NitreNÁZORY ALUMNI

Sleduj náš INSTAGRAM!

FSS.UKF